Tankerne bag portalen

Det er tanken med musikvalgfag.dk, at portalen skal kunne bruges som et bærende element for musikundervisningen i 7.-8. klasse. 

Portalen skal give elever og undervisere en inspirerende og let tilgængelig tilgang til faget, hvor en høj faglighed og mange muligheder for differentiering er mulig. Portalen skal tilbyde egnede musikfaglige aktiviteter til elever, samtidig med at der skal være relevant indhold og værktøjer til både den dygtige elev, samt den elev, der ikke nødvendigvis har de store kompetencer på et hovedinstrument, men blot har lyst til at lære mere om musik. Dermed tilbyder portalen en masse muligheder, som man som lærer kan sortere i, for at tilpasse det til sin egen praksis. 

Hele portalen er lavet med udgangspunkt i Fælles Mål. 


Hvis man i forvejen har et abonnement på dansksangdigital.dk, får man valgfagsdelen med i prisen uden ekstra omkostninger. Husk at du altid kan finde info om prøvevejledninger, Fælles Mål, læseplan og vejledning her. Til brug i relation til portalen har vi udarbejdet en anvendelig plakat om den rytmiske musikhistorie, som du kan finde her.